PRIVATUMO POLITIKA 

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip UAB ,,Grožio artelė’’ (toliau – „Įmonė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainės www.revivrebaltics.com (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“)
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ĮSTATYMO NR. I-1374 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.
Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.
Maloniai prašome susipažinti su šia privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

  1. SĄVOKOS:

Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Duomenų valdytojas – UAB „Grožio artelė“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 305634878, buveinės adresas Vytauto g. 4-3, Ukmergė, LT-20106.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. išduoti Jums lojalaus kliento kortelę ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu revivrebaltics@gmail.com

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

 2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 2.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate, pvz. Jūsų el. p. laiško apimtyje, užsakant mūsų teikiamas paslaugas, užpildant formą interneto tinklalapyje ar susisiekiant su mumis telefonu/SMS žinute, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius, kreipiantis į Įmonę, prašant suteikti informaciją ir pan. Tam tikrais atvejais jau tvarkome Jūsų anksčiau pateiktus asmens duomenis, pvz. jei esate esamas ar buvęs mūsų klientas. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose. Jei siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV), mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume Jums pasiūlyti tinkamiausią darbo vietą mūsų įmonėje.

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenis įmonė tvarko šiais tikslais:

 3.1. Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo), kuriuos mums pateikėte pirkdami

                                                    prekes www.revivrebaltics.com interneto svetainėje.

·        Vardas (-ai), pavardė (-ės);

·        Telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

·        Prekių pristatymo adresas;

·        Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos numerį);

·        IP adresas;

·        Lytis;

·        Pirkimo istorija;

·        Gimimo data.

 

 3.2. Būtini registracijos duomenys (tvarkymas vykdomas pagal naudojimąsi www.revivrebaltics.com  sutartį, sudarytą tarp jūsų ir mūsų).

Privalomi registracijos duomenys:

·        El. pašto adresas;

·        Vardas (-ai), pavardė (-ės);

·        Telefono numeris;

·        Gimimo data;

·        Pristatymo adresas;

·        Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra):


 3.3. Automatinis duomenų rinkimas

 3.3.1. Slapukai

Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus, kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

Jūsų naršymo ir elgesio www.revivrebaltics.com interneto svetainėje istorija: slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą, kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų. Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera.

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.3

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

  3.3.2. IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

 3.3.3. Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų interneto tinklalapiai gali turėti funkcionalumą leidžiantį Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto tinklalapiu. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti perduodami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes nevaldome kaip šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.
  3.3.4.Vietos nustatymo priemonės
Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naudojimo vietą. Šią informaciją naudojame siekdami geriau pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas Jums.
  3.3.5. Komunikavimo pasirinkimai
Renkami tokie jūsų duomenys:
·        Jūsų pirkimų duomenys, užsakymų ir mokėjimų istoriją;
·        Vardas (-ai), pavardės (-ės);
·        IP adresas;
·        Pirkinių krepšelio duomenys;
·        Pageidavimų sąrašas;
·        Apklausų atsakymų istorija;
·        Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
·        Mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istorija.
 
    3.3.6. Rinkodaros tikslais renkami duomenys (jūsų sutikimo pagrindu)
Siekiant pateikti bendrus mūsų prekių bei akcijų, organizuojamų loterijų, projektų pasiūlymus paštu, telefonu ar kitu tiesioginiu būdu Jums, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:
·        Vardas (-ai), pavardės (-ės);
·        Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
  
  4. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Asmenys, jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikiant asmeninę informaciją privalo gauti vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis.
  5. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS
Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikalauja teismas arba valstybinės institucijos, galiojančių teisės aktų vykdymui ar valstybinių institucijų nurodymų vykdymui. 
Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei
nuomojami tretiesiems asmenims.
  6. JŪSŲ TEISĖS
                   Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:
6.1. Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą, mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.
6.2. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis.
6.3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
6.4. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
6.5. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
6.6. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
6.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
6.8.  Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

7. TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
Dėl savo teisių įgyvendinimo duomenų subjektas gali kreiptis į įmonę teikiant:
·        Rašytinį prašymą;
·        Asmeniškai;
·        Paštu;
·        Per atstovą;
·        Elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: revivrebaltics@gmail.com;
·        Žodžiu – telefonu +37068792187;
·        Raštu – adresu Vytauto g. 4-3, Ukmergė, LT-20106.
 
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite kreiptis į mus el.p.revivrebaltics@gmail.com. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika, mes imsimės visų įmanomų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.
Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
    8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
·        Susisiekdami su mumis el. paštu: revivrebaltics@gmail.com;
·        Susisiekdami su mumis telefonu: +370 68792187;